فیلترهای جستجو

رولر اسکیتینگ

رول اسکیت (Roller skating) یا پالیزه که به صورت متداول تنها به وسیله واژه اسکیت نامیده می شود یکی از ورزش های تفریحی است، و همچنین می تواند به عنوان یک وسیله نقلیه مورد استفاده قرار گیرد در این ورزش از یک جفت کفش پالیزه استفاده می شود که هرکدام معمولاً دارای چهار چرخ هستند. پالیزه ها در دو شکل اصلی پالیزه کواد و دیگری پالیزه این لاین وجود دارند. طرح پالیزه در سده هجدهم میلادی به وسیله یک مخترع گمنام انگلیسی از روی یخماله (اسکیت روی یخ) که تا پیش از آن متداول بود برای استفاده روی سطوح خشک ابداع شد. گونه های ورزشی که در آنها از پالیزه بهره می برند در زیر نام برده شدهاند:

رول اسکیت هنری

رول اسکیت هنری (Artistic roller skating) یک گونه ورزشی است که دارای انواع متعددی می باشد. در رول اسکیت هنری معمولاً از رول اسکیت کواد استفاده می شود اما در برخی انواع نیز رول اسکیت این لاین کاربرد دارد.
انواع رول اسکیت های هنری عبارتند از:
نمایشی
در این نوع ورزشکاران بر گرد یک دایره و یا بیضی می گردند تا کنترل و تمرکز خود را بر حرکت با اسکیت به تماشاگران نشان دهند.
رقص
در این گونه ورزشکاران می توانند به صورت انفردی و یا دو نفره و یا تیمی به انجام حرکات نمایشی خود بپردازند. در این ورزش امتیاز داده شده به ورزشکاران بر اساس گام هایی که برمی دارند و هماهنگی با موسیقی می باشد. این گونه رول اسکیت هنری از اسکیت نمایشی اقتباس شده است.
فریاستایل
یک گونه نمایشی از پالیزهاست که در آن خلاقیت مبنای کار ورزشکاران است. حرکات آنها می تواند شامل پرش، چرخش و حرکات طراحی شده بر اساس موسیقی و ریتم باشد.
اسکیت هماهنگ
این گونه از ورزش اسکیت شامل انجام حرکات نمایشی ظریف بر روی زمین و یا سطوح مختلف به صورت انفرادی، دو نفره و یا تیمی می باشد که بر اساس ریتم موسیقی انجام می شود. تفاوت این گونه استفاده از سطوح مختلف برای انجام حرکات نمایشی است.
1 2 3