فیلترهای جستجو

اسکی و اسنوبوردیگ

اسکی نام چند گروه رشته ورزشی است که با استفاده از تخته های چوبی با اشکال گوناگون که به پای ورزشکار بسته می شود بر روی سطح برف سرخورده و رکورد زمانی گرفته می شود. ورزش اسکی از کشور نروژ آمده است هر چند در گذشته دور هم با همین روش برای حمل و نقل و امور نظامی استفاده می شد. شکل امروزی اسکی از دهه 1930 متداول شد و دارای شاخه های متعددی مانند اسکی مارپیچ کوچک، اسکی مارپیچ بزرگ، اسکی سرعت، سوپرجی، سوپر ترکیبی، اسکی شمالی، پرش از تخته، اسکی تلمارک، اسکی صحرانوردی، اسنوبرد و اسکی جورینگ است.
شما ممکن است که فکر کنید که اسکی ورزش جدیدی است. ولی باید بدانید که اسکی یکی از قدیمی ترین طرق مسافرت بود که بشر شناخت. خود کلمه «اسکی» از کلمه ایسلندی scidth می آید که معنی «کفش برف» را می دهد. بعضی از تاریخ نویسان عقیده دارند که حتی مبدأ و پیدایش اسکی به عهد حجر باز می گردد و حجاری هایی پیدا شده که بشر را در حال اسکی کردن نشان می دهند. اولین چوب های اسکی تا آنجا که به خاطر می آید، چارچوب خمیده ای داشته که از استخوان حیوانات درست می شده و آن را با تسمه چرمی به پا نگاه می داشتند. در این مورد تصویری وجود دارد که بر روی تخته سنگی حجاری شده و یک اسکی کننده را نشان می دهد.

1 2 3 4 5 6 7 8
2 - 16