فیلترهای جستجو

اسکی تورینگ

اسکی تورینگ دریچه ای نوین و سبکی نسبتاً جدید در کوهنوردی کشورمان است. هرچند عده ای اعتقاد دارند این رشته ورزشی، شاخه ای از اسکی است نه کوهنوردی!

1 2 3 4 5 6 7 8
2 - 16