فیلترهای جستجو

اسکی صحرا نوردی

اسکی کراس کانتری (صحرانوردی) یکی از ورزش های زمستانی است. این ورزش در کشورهای سرد و کوهستانی اروپا و آمریکای شمالی محبوبیت دارد. به تازگی نیز در ایران مسابقاتی در این رشته برگزار می شود.
رشته اسکی صحرانوردی به راستی یکی از رشته های پرتحرک و قدرتی در المپیک زمستانی است . مسابقه دهنده ها با مقایسه زمان با یکدیگر به رقابت پرداخته و باید توانایی و قدرت بدنی آن را داشته باشند تا با حریفان خود از مسیری 1.5 کیلومتری تا 50 کیلومتر به رقابت بپردازند.
رشته کراس کانتری دارای 6 شاخه مختلف برا ی بانوان و آقایان می باشد. تکنیک کلاسیک که در آن اسکی ها به صورت موازی حرکت می کنند و تکنیک آزاد که در آن اسکی باز اسکی ها را به صورت باز مانند اسکیت سرعت به حرکت در می آورند.
1 2 3 4 5 6 7 8
2 - 16