فیلترهای جستجو

دو

منشاء پیدایش دو به انسان هاى اولیه برمى گردد. انسان هاى اولیه، در جریات تلاش براى بقاء، شکار و دفاع از دو استفاده مى برند. با گذشت زمان و تغییر شرایط زندگی، انجام این حرکات طبیعى بیشتر براى عملیات جنگى صورت مى گرفت. در زمان صلح که اوقات فراغت جنگجویان بیشتر بود و در این زمینه ها به تمرین و رقابت مى پرداختند. از سال 1900 مسابقات با مسافت هاى مختلف انجام مى شد، وى از سال 1920 مسافت رسمى 3000 متر تعیین شد. ایده وارد کردن دو ماراتن در سال 1896 در اولین دوره المپیک جدید بوجود آمده و انجام پذیرفت.
در مسیر تکاملى دو و میدانی، مسابقه دو 60 متر سرعت در المپیک هاى 1900 و 1904 برگزار گردید. رشته 200 متر سرعت نیز از دومین دوره المپیک در برنامه قرار گرفت. مسابقات دو صحرانوردى از سال 1912 انجام گردید. در سال هاى 1900 تا 1904 ماده 300 متر با مانع انجام گرفت.
در دوهاى بيش از 400 متر عامل اساسى تازه اى مطرح مى شود، به اين معنى که از اهميت سرعت و قدرت بدنى کاسته شده نياز به استقامت به شدت افزايش می آید.
دو 3000 متر با مانع بصورت امروزى از مسابقات صحرا نوردى که بسیار مورد علاقه سربازان انگلیسى بود مشتق گردید.
دوی فضای باز یا دوی استقامتی در طبیعت و معمولاً در مسیری بین 4 تا 12 کیلومتر برگزار می شود. شرکت کنندگان مجبور به گذشتن از سنگ و کلوخ، دریاچه، عرض رودخانه، بالا رفتن از تپه و ... هستند. رقابت های دو در فضای باز هم به شکل انفرادی و هم به شکل تیمی برگزار می شوند. جالب آن که رده سنی برای شرکت کنندگان تعیین نمی شود و پیر و جوان، زن و مرد همگی به دویدن در مسیر مشخص شده می پردازند. اولین بار در سال 1837 چنین مسابقه دوی استقامتی در انگلیس برگزار شد. رقابت یاد شده در فصل پاییز و زمستان برنامه ریزی شده که معمولاً به سردی هوا در کنار بارش باران و یا برف بر دشواری و خطرات احتمالی آن می افزاید.
از انواع مسابقات دو می توان به موارد زیر اشاره کرد:
100 متر - 200 - 400 - 800 - 1500 - 5000 - 10000 - 42195 متر (ماراتن) - 110 متر با مانع - 400 متر با مانع - 3000 متر با مانع - 4x100 متر امدادى - 4x100 متر امدادي.

1 2 3 4 5 6 7 8
2 - 16