فیلترهای جستجو

پرتاب دیسک

پرتاب دیسک (Discus throw) یکی از رشته های پرتابیِ ورزش دو و میدانی است که در آن پرتاب کنندگان باید وسیله ای به نام دیسک را به بیشترین مسافت نسبت به رقبای خود پرتاب کنند. این ورزش سابقه ای حدوداً پنج هزارساله دارد. بدنهٔ ی دیسک باید جامد یا توخالی باشد و از جنس چوب یا ماده ی مناسب دیگری با لبه ای از فلز و به شکل دایره کامل و قرص مانند (به شکل عدس) ساخته شود. لبهٔ دیسک باید کاملاً گرد و شعاع آن ۶ میلیمتر باشد. ضخامت دیسک در قسمت وسط بیشتر است و باید در حدود ۴۴ تا ۴۶ میلیمتر باشد. وزن دیسک برای مردان ۲ کیلوگرم و قطر آن حداکثر ۲۲۱ و حداقل ۲۱۹ میلیمتر، و برای زنان ۱ کیلوگرم و قطر آن حداکثر ۱۸۲ و حداقل ۱۸۰ میلیمتر است. دیسک ها باید طوری ساخته شوند که همواره دارای حالت تعادل باشند و دو طرف آنها متقارن باشد.
محل پرتاب دیسک از دایره ا ی به قطر ۲٫۵ متر که داخل یک قفس ساخته شده و تنها با حلقه ای از آهن ــ که معمولاً با رنگ سفید رنگ آمیزی شده و به شکل دایره درآمده است ــ تشکیل می شود. کف دایره باید از جنس سختی مانند سیمان یا آسفالت باشد و نباید خیلی صاف باشد به طوریکه پرتاب کننده روی آن سُر بخورد. کفِ کاملاً مسطحِ دایره باید در حدود ۱۴ تا ۲۶ میلیمتر پایین تر از لبهٔ بالاییِ حلقهٔ آهنی باشد. ناحیه فرود پرتاب دیسک محدوده ای با قِطاعِ ۴۰ درجه است که با دو خط یا نوار ۵ سانتیمتری مشخص می شود. این محل باید خاک نرم یا چمن باشد تا از شکسته شدن دیسک های پرتاب شده جلوگیری کند.
برای تعیین قطاع ناحیهٔ فرود (۴۰ درجه)، از مرکز دایره ضلعی به طول ۲۰ متر به عنوان یک طرف قطاع ترسیم کنید، سپس ضلع دوم قطاع را طوری ترسیم کنید که فاصلهٔ دو ضلع به طول ۲۰ متر از مرکز دایره، ۱۳٫۶۸ متر شود و سپس این دو خط را امتداد دهید تا قطاع کامل یا ناحیهٔ ی فرود پرتاب دیسک به دست آید.

1 2