فیلترهای جستجو

پرتاب وزنه

پرتاب وزنه از یکی از شاخه های ورزش پایه دو و میدانی است. پرتاب کننده در وسط دایره ای به قطر 213 سانتی متر قرار می گیرد که به وسیله باند آهنی یا چوبی محصور شده است، یک گوی آهنی، با توضیح اینکه وزن گوی برای زنان کمتر از مردان و تقریبااً نصف وزن گوی مردان می باشد، را با یک دست در بالای شانه می گیرد و بی آنکه پا را از دایره پرتاب بیرون بگذارد، وزنه را با تمام قدرت پرتاب می کند.
جنس وزنه معمولاً آهن خالص، برنج یا هر فلز سخت تر از برنج می باشد و یا از پوست های از فلزات نامبرده که درون آن با سرب یا سایر فلزات پر شده باشد استفاده شود. وزن وزنه در مردان حداقل 7 کیلو و 265 گرم و حداکثر 7 کیلو و 285 گرم و در زنان حداقل از 4 کیلو و 250 گرم و حداکثر4 کیلو و 500 گرم، می باشد. وزنه باید به شکل کروی ساخته شده و سطح آن کاملاً صاف باشد. حداکثر قطر آن در مردان 130 میلیمتر و حداقل آن 110 میلیمتر است در حالی که حداکثر قطر وزنه در زنان 110 میلیمتر و حداقل آن 95 میلیمتر است.
هنگامی که بیش از ۸ شرکت کننده حضور داشته باشد به هر شرکت کننده اجازه ۳ پرتاب داده خواهد شد و به ۸ نفر از آنها که بهترین نتیجه را به دست آورند اجازه ۳ پرتاب دیگر به آنها داده خواهد شد. چنانچه در مورد نفر هشتم نتیجه مساوی به دست آید به پرتاب کننده های مذکور اجازه ۳ پرتاب اضافی داده می شود. اگر تعداد ورزشکاران کمتر از ۸ نفر باشد و شرکت کننده اجاره اجرای ۶ پرتاب را خواهد داشت. اما اگر قسمتی از بدن پرتاب کننده با قسمت بالایی تخته و قوس پرتاب و زمین خارج از آن تماس یابد مرتکب خطا شده و رکوردی به حساب آورده نمی شود. ورزشکار تا زمانی که وزنه اش به زمین نرسیده، نباید دایره را ترک کند. برای خارج شدن از دایره پرتاب، پرتاب کننده باید از نیمه عقـبی دایره خارج شود. زاویه مجاز پرتاب (قطاع پرتاب) 40 درجه است. قطر دایره پرتاب 2.135 متر می باشد. وزنه باید از شانه ورزشکار و فقط با یک دست پرتاب شود و وزنه نباید به پشت خط شانه ها برده شود. در لحظه ای که ورزشکار برای شروع پرتاب حالت آمادگی به خود بگیرد، وزنه باید در کنار شانه او و مماس با چانه قرار داشته باشد و دست نباید در اثنای عمل پرتاب از این حالت پایین تر قرار داشته باشد.

1 2