فیلترهای جستجو

تیراندازی با تفنگ

ورزش تیراندازی (Shooting sport) یک ورزش رقابتی براساس دقت و سرعت و تصمیم گیری به موقع است که به وسیله (تفنگ، تپانچه) انجام می شود. تیراندازی رابطه مستقیمی با قدرت تمرکز نیز دارد به گونه ای که افراد برای بالا بردن سطح تمرکز روی به تیراندازی می آورند.به شکل خلاصه می توان گفت که تیراندازی چند اصل دارد که در همه ی رشته ها (حتی تیراندازی با کمان) این اصول برقرار هستند و برای اجرای هر اصل فنونی پیشنهاد شده اند که از رشته ای به رشته ی دیگر ممکن است، تفاوت داشته باشند.

اصول پذیرفته شده در تیراندازی عبارتند از:
- اصل ایمنی (Safety)
- اصل حالت گیری یا وضعیت گیری (Positioning)
- اصل نگهداری سلاح (Holding)
- اصل نشانه روی (Aiming)
- اصل تنفس (Breathing)
- اصل ماشه کشی (Triggering)
- اصل عملیات تکمیلی (Follow Through)
بسته به نوع رشته ای که کار می شود، فنون (Technics) گوناگونی برای اجرای بهتر هر اصل، به مرور زمان تجربه و پیشنهاد شده اند و هم اکنون نیز مربیان این فنون را آموزش می دهند. با توجه به این که رشته های تیراندازی ورزشی همچنان در حال پیشرفت هستند و با روش های علمی روی این پیشرفت ها کار می شود، فنون نیز ممکن است دستخوش تغییراتی گردند. مسلماً هرچه مربی با علم روز تیراندازی آشناتر باشد، تیراندازش هم از فنون تازه تری می تواند بهره ببرد.