فیلترهای جستجو

تیر اندازی با کمان

تیراندازی با کمان ورزشی است کم خطر، سرگرمی مفید برای همه سنین و آسان جهت یادگیری و باعث افزایش تمرکز و مهارت تعیین هدف می شود.

به طور کلی فواید تیراندازی با کمان به شرح زیر است:
1- تیراندازی با کمان ورزشی است برای همه افراد حتی افراد معلول.
2- تیراندازی با کمان هم ورزش است هم تفریح.
3- تیراندازی با کمان باعث بهبود تمرکز می شود.
4- تیراندازی با کمان ورزشی سرپوشیده (داخل خانه) و روباز (محیط) است.
5- تیراندازی با کمان باعث افزایش قدرت صبر در انسان می شود.
6- تیراندازی با کمان اگر برای تفریح باشد ورزش نسبتا ارزانی است.
7- تیراندازی با کمان ورزشی اجتماعی است.
8- تیراندازی با کمان باعث بهبود اعتماد به نفس می شود.
9- باعث احساس موفقیت در کماندار می شود هنگامی که شما در چالش غلبه بر چیزی هستید، تمام فکر و جسم شما درگیر آن می شود و هنگام غلبه بر آن به احساس موفقیت می رسید.
10- تیراندازی با کمان اهمیت ایمنی را در ورزش می آموزد.
11- کماندار باید با آرامش و کمی استراحت در لحظه ای فوری روی هدف تمرکز کند. تیراندازی با کمان ترکیب منابع فیزیکی و روانی است. بنابراین قوت جسمی و روحی او بالا می رود.
12- ورزشی است که باعث رفع خستگی و نشاط است و تمام افراد یک خانواده با سنین مختلف می توانند از آن استفاده کنند.
درباره ورزش تیراندازی با کمان تحقیقات زیادی شده و فواید زیادی برای آن ذکر کرده اند که مهمترین آنها در بالا به آن اشاره شد یکی از بهترین فواید آن نسبت به دیگر ورزش ها افزایش تمرکز و بالارفتن اعتماد به نفس است که روانشناسان خیلی روی آن تأکید دارند.