فیلترهای جستجو

ورزش با اسب

ریشه و مبدأ این ورزش به 4500 سال قبل از میلاد مسیح بازمی گردد. سوارکاری امروزه نه تنها به عنوان یک رقابت سالم و مفید، بلکه به عنوان سرگرمی و تفریح هم مورد توجه قرار دارد. چگونگی تعلیم و تربیت اسب و ایجاد هماهنگی لازم میان سوارکار و حیوان از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا کوچکترین خطا در برقراری ارتباط میان آن دو می تواند به کشته شدن یکی یا هر دو منجر شود. کنترل حرکات اسب و برقراری ارتباط با آن مهمترین وظیفه سوارکار است. سوارکاری دارای مسابقات گوناگونی مانند کورس، چوگان، درساژ، پرش از مانع و... است. سوارکاری ورزشی بسیار قدیمی است که از دیرباز به منظور جنگیدن یا پیام رسانی به افراد آموزش داده می شد. تاریخ رام کردن اسب هنوز به درستی شناخته نشده است. باستان شناسان با توجه به قدیمی ترین آثار بر جای مانده از پیشینیان در رابطه با رام کردن اسب ها، معتقدند که اولین اسب های اهلی به بیش از سه هزار سال قبل از میلاد برمی گردند. قبل از آن اسب به منظور تهیهٔ غذا شکار می شده است.
سوارکاری، ورزشی است که شاخه های متعدد و علاقه مندان فراوانی دارد. سوارکاری و تماشای مسابقات مربوط به آن برای بسیاری از افراد یک سرگرمی بزرگ محسوب می شود و شامل رشته هایی چون اسب دوانی، چابک سواری، پرش با اسب، چوگان، درساژ (حرکات نمایشی اسب های تربیت شده)، شکار با اسب، رودیو (Rodeo مسابقه با اسب های وحشی)، اسب دوانی استقامت و رشته های متعدد و تماشایی دیگر می باشد.
1 2