فیلترهای جستجو

پرش با اسب

نخستین مسابقه های پرش با اسب در نیمه دوم قرن هیجدهم در کشورهایی چون فرانسه 1788، ایرلند 1865، روسیه 1861، انگلستان 1876 وآمریکا برگزار شد. در آن زمان پرش از موانع یک حرکت پیشرفته درساژ به شمار می رفت و در سال 1875 به حرکات سواری عالی در نمایش مدرسه سمیور افزوده شده بود.
به تدریج مسابقات پرش جنبه بین المللی یافتند و در دومین دوره المپیک در سال 1900 مسابقه پرش در سه زمینه پرش ارتفاع، پرش طول و پرش گزیده برگزار شد. در همین سال، یک مسابقه دو جانبه بین افسران آلمان و ایتالیا ترتیب داده شد که می توان آن را نخستین مسابقه بین المللی به شمار آورد. در المپیک 1904 سنت لوئیس علیرغم پیشنهاد مکرر، مسابقه های سواری جزو بازی ها قرار نگرفت، اما در دوره بعد کمیته بین المللی المپیک پذیرفت که این مسابقه ها در المپیک 1908 لندن برگزار شود، به شرط اینکه حداقل 24 نفر از شش کشور داوطلب شرکت داشته باشند. ولی با وجود اینکه 88 نفر از هشت کشور داوطلب شرکت شدند، در لحظه آخر مسابقه های سواری از جمله مسابقه ها حذف شد. بالاخره در المپیک 1912 استکهلم مسابقه های سوارکاری در سه رشته درساژ، سه گانه و مسابقه پرش برگزار شد.
در بخش پرش، برای پرش از هر مانع 10 امتیاز در نظر گرفته می شود و به ازاء نخستین امتناع 2 امتیاز، دومین امتناع و با افتادن اسب و سوارکار 4 امتیاز و سومین امتناع و یا افتادن سوارکار فقط 6 امتیاز از مجموع امتیازهای سوارکار کم می شد. بلندترین مانع این مسابقه دیواری به ارتفاع 1.40 متر و عریض ترین آنها مانع آب به عرض 4 متر بود و تعداد موانع فقط 15 عدد بود.
در سال 1921 با تأسیس فدراسیون جهانی سوارکاری، این رشته دارای انسجام بیشتری گردید. اما دوران شکوفایی آن در سال های پس از جنگ جهانی دوم می باشد در این زمان بود که علاوه بر مسابقات المپیک، مسابقه های جهانی دیگری همچون قهرمانی پرش با اسب مردان جهان 1953، مسابقه قهرمانی پرش با اسب زنان جهان 1965، مسابقه های جام ملل و مسابقه قهرمانی تیمی جهانی (CSIE) و جام های گوناگون پایه گذاری شد.
اولین اعضاء فدراسیون بین المللی سوارکاری کشورهای فرانسه، سوئد، بلژیک، ایتالیا، دانمارک، نروژ، ژاپن، آمریکا و آلمان بودند. کشور ایران نیز در سال 1959 به فدراسیون بین المللی سوارکاری پیوست.
بد نیست بدانید، بیشترین ارتفاعی که اسب و سوارکار رسماً از روی آن عبورکرده اند، رکورد 2.47 متر است که در سال 1949 توسط مورالس از شیلی با اسب هواسو به جای نهاده شده است. رکورد رسمی طول نیز 8.40 متر است که در سال 1975 توسط آندره فریرا با اسب سامتینگ در حین یک رویداد بین المللی در آفریقای جنوبی پریده شده است. برای شکستن رکورد ارتفاع بایستی حداقل 2 سانتی متر بلندتر و برای شکستن رکورد طول بایستی حداقل 10 سانتی متر طویل تر از حدود ذکر شده پریده شود.

1 2