فیلترهای جستجو

آبشار نوردی

آبشار نوردی شکل دیگری از یخ نوردی است که بر روی یخ های حاصل از آب های جاری و آبشارهای یخ زده انجام می گردد. یخ نوردی در 15 سال اخیر یک ورزش عمومی و محبوب شناخته شده است. بالا رفتن از پستی بلندی های توده های یخی در آبشارها، صخره ها و تخته سنگ هایی که آب جاری بر روی آنها منجمد شده است را یخ نوردی گویند. به هر حال این اصطلاح را می توان به دو گروه یخ نوردی بر روی کوه و یخ نوردی بر روی آبشارهای منجمد تقسیم کرد. این دو گروه نیازمند شیوه و وسائل متفاوتی می باشند. در یخ نوردی بر روی کوه معمولاً هدف رسیدن به ایستگاه و تلاش برای فتح قله می باشد. یخ نوردی بر روی آبشارهای منجمد بر روی یک صخره ی عمودی یا دیگر چینه ها بر روی زمین است که در زیر آبشارها و آب های جاری قرار دارند. یخ کوه ها از انجماد نزولات آسمانی مانند برف و تگرگ و غیره می باشد در حالی که یخ آبشارها از انجماد آبهای جاری می باشد.
یخ نوردی بر روی این آبشارها، بر روی یخ های عمودی و گاهی یخ های آویزان می باشد، بنابراین حتی افراد ماهر در یخ نوردی بر روی کوه نیازمند وسائل و تکنیک های خاص می باشند. توسعه ی تکنولوژی نوین وسایل یخ نوردی مانند تبر یخ نوردی خاص، یخ شکن با کفشی که جلو آن میخ تعبیه شده و پیچ یخی تند گویای تفاوت این دو نوع یخ نوردی و دشواری یخ نوردی بر آبشار می باشد.

1 2