فیلترهای جستجو

دره نوردی

دره به راهرويي باريك، عميق با ديواره هاي صخره اي و شيب دار كه به وسيله جريان آب بر روي زمين ايجاد شده، اتلاق مي شود. صعود يا نزول يك دره ممكن است به مهارت هايي از قبيل پياده روي، كوهنوردي، پرش، ليز خوردن، راپل، و شنا نياز داشته باشد. دره نوردي معمولا به فعاليتي گفته مي شود كه به شنا در جريان آب و فرود در زير آبشار نيازمند است. دره پيمايي عمومي تر بوده كه بيشتر به پياده روي در دره گفته مي شود، اما هم دره نوردي و هم دره پيمايي معمولاً به كار با طناب نيازمند است.
در اواخر قرن بیستم دره نوردان افراد متخصصی بودند که به کشف دره های بکر می پرداختند. در همین دوران بود که آوازه ی زیبایی دره ها در همه جا گسترده شد. رسانه ها درمورد دره ها و رازهای درون آنها رویا پردازی کردند و کتاب های راهنمای زیادی در این باره منتشر شد. گفتنی است که تا به امروز مرجع مناسب برای این رشته وجود نداشته و این لغزش به این جهت است که دره نوردی مجموعه ای از مهارت هایی است که در سایر ورزش ها از قبیل کوهنوردی، غارنوردی، سنگ نوردی و آب های خروشان وجود دارد.
هر یک از این مهارت های کوهنوردی ، سنگ نوردی و آب های خروشان، می تواند در پیشرفت یک تازه کار مؤثر و مفید واقع شود در حقیقت افرادی که به صورت تخصصی به این ورزش می پردازند افراد باتجربه ای هستند که نه تنها در کوهنوردی و کار با طناب مهارت دارند بلکه راهنمایان خوبی در دره های صخره ای هستند .
برای شروع این رشته در درجه ی اول هر کسی باید یک کوهنورد خوب باشد نه به این معنا که در یک باشگاه محلی یا دریک برهه ی زمانی خاص بلکه در خود کوهستان یعنی مکانی که فنون کوهنوردی به خوبی تمرین و فراگرفته می شود. راه مناسب دیگر برای کسب آمادگی در دره نوردی یادگیری شنا در آبهای خروشان است. شرکت در ورزش هایی که مربوط به رودخانه و آب است و همینطور دوره های نجات درآب، سرعت پیشرفت در این ورزش را بالا می برد.
دره ها به وسيله نوع تشكيل، نوع بافت سنگي كه دره از بين آن عبور مي كند و ديگر روش ها طبقه بندي مي شود. براي يك دره نورد مهم اين است كه طبقه بندي بيانگر تكنيك هاي مورد نياز در فرود دره باشد: دره خشك بوده يا خيس است، باريك با شيب تند بوده يا عريض و باز است، فني است يا غير فني.

ريسك ها و خطرات

خطرهاي طبيعي آنهايي است كه قابل رويت بوده يا حس مي شود: ريزش سنگ، جريان آب، وضعیت و شرایط آب و هوا و نيروهاي ديگر. خطرهاي ديگر نیز که به وسيله ی شكست در انجام كار يا عكس العمل نامطلوب به وجود مي آيد و خطرهایی که ناشی از اشتباهات فردی و اشتباه در برنامه ريزي و سرپرستي به وجود مي آيد: كه شامل اتمام غذا و آب، كافي نبودن تجهيزات، عدم تفهيم درست نقشه ها، ارتباطات ضعيف، عدم انعطاف در برنامه، حواس پرتي؛ دودلي، عدم تخمين دقيق توانايي ها، رفتارهاي گروهي، فواصل، و سختي ها، بي صبري، ازخودراضي بودن و اعتماد به نفس بي جا، رقابت و فشارهاي رواني بي مورد و نداشتن اطلاعات دقيق. زماني كه خطرات طبيعي با اشتباهات فردي همراه مي شود، نتيجه ريسك بسيار بالا و خروجي بد خواهد بود.

1 2 3 4