فیلترهای جستجو

دوی کوهستان

اسکای رانینگ skyrunning یا دوی کوهستان

فدراسیون بین المللی اسکای رانینگ در سال 2008 و با تغییر فدراسیون ورزش های ارتفاع FSA بنیان گذاری شد. این فدراسیون به منظور گسترش، مدیریت و نظارت بر ورزش skyrunning و فعالیت های چندگانه تNسیس گردید.
skyrunning عبارت است از دویدن در ارتفاع بیش از 2000 متر. جایی که درجه d سختی حدود بیش از 11 درجه نباشد و شیب آن بیش از 30 درجه باشد که می توان آن را "دوی کوهستان" نامید. skyrunner به کسانی اطلاق می شود که در رقابت های دوی ارتفاع بالای 2000 متر شرکت کنند.
فدراسیون بین المللی skyrunning یک سازمان بین المللی غیردولتی با اهداف غیر درآمدزا می باشد و دارای هویت قانونی است. این فدراسیون دارای مرجع قانونی و بین المللی برای تمام رقابت های skyrunning در سطح دنیا بوده و مقر آن در سوییس است. قوانین و مقررات مربوط به این رشته توسط این فدراسیون تنظیم می شود و به این وسیله حقوق ، وظایف و تعهدات شرکت کنندگان در رقابتهای skyrunning مشخص می شود.

رشته های skyrunning و ورزش های ارتفاع skysport به رشته های مختلفی تقسیم می شوند:

1- Sky marathon: مسابقه ای که در ارتفاع حداقل 2000 متر و مسافت بین 30 تا 45 کیلومتر صورت می گیرد. مسیر مسابقه می تواند از کوره راه، مسیرهای باریک، یخی، برفی تشکیل شود و به 4000 متر برسد یا از آن فراتر رود.
2- Ultra sky marathon: مسابقه ای که پارامترهای موجود در sky marathon تا حدود بیش از 5% افزایش یابد و ارتفاع در آن حداقل 2500 متر و طول مسیر بیش از 50 کیلومتر باشد.
3- Sky race: مسابقه ای که بین 2000 تا 4000 متر ارتفاع، حداقل طول مسیر 20 کیلومتر و حداکثر 30 کیلومتر باشد. در کشورهایی که ارتفاع بیش از 2000 متر وجود ندارد اگر ارتفاع 1300 متر وجود داشته باشد، آن را در این مسابقه تقسیم بندی می کنند.
4- Vertical kilometer sky raid: مسابقه ای که در ارتفاع 1000 متر انجام می گیرد (در سطح های مختلف زمین) و طول مسیر از 5 کیلومتر تجاوز نمی کند.

بخش دوی کوهستان skyrunning در ایران به منظور اجرای بخشنامه فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و شناخت علاقه مندان و پرورش افراد مستعد و حمایت از قهرمانان این رشته در تاریخ شهریور 93 تشکیل شد. اولین دوره برگزاری مسابقات اسکای رانینگ توسط هیئت های استان ها جهت انتخاب اعضا در هر استان (5 نفر بانوان و 5 نفر آقایان) در نیمه دوم خرداد ماه 93 برگزار شد. مجری و برنامه ریز مسابقات کشوری فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی می باشد.

1 2 3 4 5 6 7 8
2 - 14