فیلترهای جستجو

شیرجه

در مورد تاریخچه شیرجه باید گفت: مورخان بر این باورند که تاریخ مسابقات شیرجه به کشور یونان باستان باز می گردد ولی تنها اطلاعاتی که در این باره وجود دارد مربوط به نقوش مقبره ای در شهر ناپل در کشور ایتالیا می باشد که قدمت آن به 2500 سال می رسد. در روی سقف این مقبره تصویر مردی مشاهده می شود که در حال شیرجه زدن از روی سکوی مرتفعی می باشد که احتمالاً باید صخره یا پرتگاهی بوده باشد. پیشگامان ورزش شیرجه افرادی بودند که با پرش از روی صخره ها و پرتگاه ها به درون آب های دریای آکاپولکو به شهرت رسیدند. بعدها در قرن 17 هنگامی که ژیمناست های آلمانی و سوئدی برای ایمنی بیشتر حرکات نمایشی خود را در ساحل دریا انجام می دادند و عده ی کثیری را برای تماشا به ساحل دریا می کشاندند، آهسته آهسته این رشته ی ورزشی تکمیل شد. نهایتاً تمرینات ژیمناستیک آنان به یک رشته ی ورزشی تبدیل شد که به آن شیرجه ی آزاد گفته می شود. در انگلستان و در قرن 17 ابتدا مسابقات شیرجه ی ساده در برکه ها و رودخانه ها و بندرها و از روی رود خانه ها، پل ها و صخره ها انجام می شد. در سال 1889 مسابقات شیرجه ی ساده برای اولین بار در اسکاتلند برگزار شد که ارتفاع سکوی شیرجه دو متر بود. در سال 1895 جامعه غریق نجات انگلستان اولین مسابقات شیرجه ی ساده را در لندن ترتیب داد که ارتفاع سکوی پرش در این مسابقات 5 و 10 متربود و در سال 1908 شیرجه به عنوان یک ورزش حرفه ای وارد المپیک شد و دارای زیبایی و فرم و حرکات و امتیازبندی شد.
بعد از المپیک 1924 پاریس مسابقات شیرجه به صورت مدرن برگزار گردید. در سال 1929 سیستم تقسیم بندی شیرجه ها با توجه به حالت شروع از روی سکو یا تخته، حالت رو به آب یا پشت به آب و یا مسیر چرخش در هوا به طرف جلو یا عقب و چرخش های حول محور عرضی یا طولی به شش گروه یا خانواده تقسیم شدند. در ابتدا شیرجه ها به ترتیب شماره از 1 تا 56 شماره گذاری شده بودند. این روش تا زمان المپیک 1956 ملبورن که نحوه ی شماره گذاری به صورت فعلی برای شیرجه ها ایجاد شد، ادامه داشت. کشور بریتانیا که جزء کشورهایی است که مدت 78 سال پیشگام شیرجه ی انفرادی بوده است، می تواند همچنان به عنوان معرفی کننده ی رشته ی شیرجه ی جدید از سایر کشورها پیشی گیرد.
تا سال 1996 آتلانتا، شیرجه از تخته ی فنری 3 متر و سکوی 10 متر همچنان اجرا می شد. با این تفاوت که مدل جدید یک تیم دو نفره، همزمان و در یک ارتفاع از تخته 3 متر یا سکوی 10 متر به صورت همزمان شیرجه می روند و هماهنگی و نظم حرکا ت آنها توسط داوران سنجیده می شود. این رشته از شیرجه به نام شیرجه های هماهنگ نامیده می شود.
ورزشکاران رشته شیرجه چه از ارتفاع بلند شیرجه روند و چه از ارتفاع کوتاه جزء شجاع ترین و هنرمندترین ورزشکاران به حساب می آیند. آنها برای اجرای این حرکت به هماهنگی زیاد عصب و عضله نیاز دارند چرا که جهش آنان از سکوی 10 متری انرژی کافی برای رسیدن به سرعت 55 مایل در ساعت را در لحظه ی برخورد با سطح آب فراهم می کند. سرعتی که اگر در هنگام برخورد با آب، فرد دچار اشتباه شود و یا کاملاً عمود نباشد با خطر بسیار جدی روبرو خواهد بود.