فیلترهای جستجو

قایق رانی

قایقرانی نوعی ورزش و سرگرمی است که با انواع متفاوتی از قایق در رشته های قایقرانی آب های آرام، کانو پولو، راندن قایق اژدها، راندن قایق بادبانی، قایقرانی اسلالوم در آبهای خروشان و روئینگ انجام می شود.
رشته آب های آرام شامل رشته های کایاک و کانوی ۱، ۲، ۳ و ۴ نفره است. در حقیقت، مسابقات قایقرانی آبهای آرام، نامی متداول برای دو گونه از قایق ها، یعنی کایاک و کانوست. رشته ی کایاک با حرف و مواد کایاک یک نفره (K1)، کایاک دو نفره (K2) و کایاک چهارنفره (K4) شناخته می شود. رشته کانو با حرف C و مواد کانوی یک نفره (C1)، کانوی دو نفره (C2) و کانوی چهار نفره ( C4) شناخته می شود.
قایق کایاک با پاروی دوکفه، در حالی که قایق ران در وضعیت نشسته قرار دارد، هدایت می شود. قایق رانان قایق های کانوی کانادایی نیز با پاروهای تک کفه و در وضعیت زانو زده قایق های خود را به جلو سوق می دهند. پاروها تحت هیچ شرایطی بر روی قایق ها متصل نمی شوند، به سخن دیگر، آزادی عمل در آن سلب نمی شود.
مسابقات قایقرانی، ورزشی تکنیکی است که شامل حرکات موزون متقارن (کایاک) یا نامتقارن (کانو) است. این مسابقات را می توان در هر یک از فواصل زیر سازمان دهی کرد:
- برای مردان: کایاک یک نفره (K1)، کایاک دونفره ( K2) و کایاک چهارنفره (K4).
- کانوی یک نفره (C1)، کانوی دونفره (C2) و کانوی چهارنفره (C4).
- برای زنان: کایاک یک نفره (K1)، کایاک دونفره ( K2) و کایاک چهارنفره (K4).
جدیداً فدراسیون جهانی قایقرانی ICf در نظر دارد رشته کانوکانادایی را هم برای زنان برگزار نماید، زیرا در برخی از کشورها مسابقات رشته کانوکانادایی زنان انجام می شود. هیچ گونه مسابقه ای برای مردان و زنان، به صورت مختلط وجود ندارد. فواصل رسمی تأیید شده از سوی فدراسیون جهانی قایقرانی (ICF) عبارتند از: 200 متر، 500 متر، 1000 متر و 5000 متر که برای مردان و زنان مشابه است.
مسابقات فعلی، در بازی های المپیک، در 12 ماده، در مسابقات قهرمانی جهان بزرگسالان، در 27 ماده و در مسابقات قهرمانی جهان جوانان، در 17 ماده برگزار می شود.

1 2 3