فیلترهای جستجو

ورزش های تندرستی

ورزش های تندرستی به مانند اکثر ورزش ها به فعالیت هایی گفته می شود که جهت حفظ سلامتی روان و جسم ورزشکار انجام می شود با این توضیح که تمرکز و نحوه ی تمرینات این دسته از فعالیت ها بر سلامتی بدن با انجام تمرینات هوازی با میزان شدت های مختلف (از نظر فشاری که به بدن وارد می کند) و کالری سوزی و با هدف رساندن فرد ورزشکار به فیزیک مناسب و ایده آل و در نهایت تنی سالم، انجام می پذیرد .
در ورزش های تندرستی اصولاً مسابقه ای و رقابتی وجود ندارد و فرد برای به دست آوردن مقام قهرمانی و مدال آوری و در رقابت به دیگر ورزشکاران نیست و صرفاً بابت حفظ و یا رسیدن به تن و بدنی سالم انجام می گیرد.
با افزایش سن تغییرات متعددی در قسمت های مختلف بدن ایجاد می شود. قلب، ریه ها، سیستم عصبی، عضلات و استخوان ها دچار تغییرات ناشی از افزایش سن می شوند.
▪ قدرت عضلهٔ قلب كاهش می یابد.
▪ ظرفیت ریه برای جذب اكسیژن كم می شود.
اگر تحرك و ورزش نداشته باشیم:
▪ عضلات ضعیف می شوند.
▪ كارایی مفاصل كم می شود.
این مشکلات با ورزش کردن کمتر می شود و سرعت و روند ایجادشان را میشه به تأخیر انداخت و کنترل کردشان و در حد قابل قبول نگهشان داشت.

1 2 3 4 5 6 7 8
2 - 16