فیلترهای جستجو

آر پی ام

ورزش آر پی ام: ورزش دوچرخه سواری در فضای بسته می باشد و دوچرخه های ایستا و مخصوص به خود را دارد. این ورزش توسط مرکز ورزش های همگانی لس میلس توسعه یافته است. این ورزش از ادغام چند ورزش مختلف از جمله دوچرخه سواری تشکیل شده است. این ورزش توسط لس میلس هر 3 ماه یکبار برای مربیان انتشار می یابد و مربیان هر مرکز آموزشی که مورد تأیید باشند. دوره مربیگری RPM را در مراکز آموزشی لس میلس در سراسر جهان دوره می بینند و ورزش های جدید از جمله RPM را به مراکز خود انتقال می دهند.

1 2 3 4 5 6