فیلترهای جستجو

بادی وایو

بادی وایو (Body Vive)، تمرینی است با شدت پایین و فشار مناسب برای تمام گروه های عضلانی که با استفاده از وسایلی چون توپ و میله و کش های تمرینی و مخصوص و همچنین استفاده از وزن خود فرد ورزشکار، تناسب اندام شخص را ارتقاء داده و با کمترین فشار بر روی مفاصل، بدن ورزشکار را شکل خواهد داد. تمرین با وسایل مختلف کمک می کند تا حس تازگی و حس تنوع، همیشه وجود داشته باشد.
1 2 3 4 5 6