فیلترهای جستجو

بادی کامبت

شايد كامبت را بتوان رزم تن معنا كرد ولي در واقع اين سبك و روش از تمرينات رزمي موزيكال است كه مبارزه ندارد و زير نظر سازمان les mills فعاليت دارد. از نظر آمادگي جسماني براي فعاليت در هر رشته ورزشي ايروبيك دفاعي توصيه مي شود زيرا شيوه تمريني آن به گونه اي است كه عناصر اصلي نظير قدرت، سرعت، استقامت، هماهنگي و چابكي و ... را توسعه مي دهد و همچنين اين روش به نوعي خلاقيت ذهني را متعادل مي كند.

تأثيرات ايروبيك دفاعي:
- افزايش ظرفيت دستگاه تنفسي، قلبي
- ايجاد نشاط و شادابي
- هماهنگي عصب با عضله
- مهارت تكنيكي
- تناسب اندام
- از بين بردن چربي هاي اضافي
1 2 3 4 5 6