فیلترهای جستجو

اسکواش

اسکواش ورزشی راکتی است که به صورت تک نفره (2 بازیکن) و دو نفره (4 بازیکن) در زمینی کاملا احاطه شده با دیوارهای شیشه ای انجام می شود. شیشه ای بودن دیوارها، تماشای بازی توسط تماشاگران را امکان پذیر می کند. در مسابقه های بین المللی دیوارهای بیشتری از جنس شیشه در نظر گرفته می شود.

یکی از دشواری های اسکواش این است که برخلاف دیگر ورزش های راکتی، توپ در اغلب اوقات از پشت سر بازیکن می آید. اسکواش با توپ و راکت مخصوص بازی می شود. در اسکواش به توپ باید طوری ضربه زد که حریف نتواند به راحتی ضربه بعدی را به دیوار بزند و یا به دشواری واکنش نشان دهد.

اسکواش نخستین بار در سال 1830 در مدرسه هارو در انگلستان ابداع شد. در سال 1874 این رشته ورزشی و مسابقه های آن در انگلستان رسمیت یافت و در سال 1883 نخستین زمین اسکواش در شهر آکسفورد ساخته شد. در سال 1911 قوانین بازی و ابعاد زمین توسط انگلیسی ها تعیین شد و به شکل امروزی درآمد. در سال 1967 فدراسیون بین المللی اسکواش با شرکت 7 کشور تأسیس شد و در سال 1992 نام آن به فدراسیون جهانی اسکواش (WSF) تغییر کرد. اسکواش از سال 1320 با ورود کارکنان انگلیسی شرکت نفت آبادان و ساخت سالن اسکواش برای آنان وارد ایران شد. نخستین فدراسیون اسکواش ایران در سال 1353 تأسیس، اما پس از یک سال منحل شد و در سال 1372 دوباره راه اندازی شد.

مسابقه اسکواش با زدن سرویس آغاز می شود و پس از برخورد به دیوار با زاویه ای معین وارد زمین سرویس می شود. هر بازیکن به طور یکی در میان توپ را با راکت به دیوار روبرو می زند و حریف باید آن را به همان دیوار برگرداند. ضربه ها باید با سرعت و زاویه ای زده شوند که حریف به راحتی نتواند توپ را به دیوار روبرو برگرداند.

1 2 3 4 5 6 7 8
2 - 11