فیلترهای جستجو

ورزش های رزمی

ورزش و یا هنرهای رزمی به سامانه ها و سنت های مدونی از تکنیک ها و فنون مبارزه ای گفته می شود که با انگیزه ها و دلایل متفاوتی تمرین می شوند؛ برای دفاع شخصی، رقابت در مسابقات، سلامتی بدنی و تناسب اندام، سرگرمی و تفریح و همچنین رشد و تعالی ذهنی، جسمی و معنوی.
اصطلاح هنرهای رزمی بیشتر به رشته های رزمی شرق آسیا اشاره دارد، اما رشته های غربی همچون بوکس، ساواته، پانکریشن و انواع کشتی نیز گاهی در مجموعه ی هنرهای رزمی قرار داده می شوند. هنرهای رزمی شرق آسیا به دو گروه «مسلح» و «بی سلاح» تقسیم می شوند. اولی مهارت هایی چون تیراندازی با کمان، نبرد با نیزه و شمشیرزنی را شامل می شود و دومی یعنی رشته های مبارزه ی بی سلاح بر ضربات دست و پا و فنون گلاویزی تأکید دارند.
امروزه برخی مهارت های مبارزه با سلاح همچون کِندو (شمشیرزنی ژاپنی) و کیودو (تیراندازی با کمان ژاپنی) به عنوان یک رشته ی ورزشی تمرین می شوند و رشته های بدون سلاحی همچون کاراته، جودو، تکواندو، کونگفو، آیکیدو و هاپکیدو نیز به عنوان روش های دفاع شخصی تمرین می شوند. همچنین شکل های ساده شده ای از تایچی چوان، نوعی کونگ فوی چینی، که از ماهیت رزمی خود خارج شده، به طور گسترده ای برای حفظ سلامتی تمرین می شوند.
بسیاری از تکنیک ها و تمرینات رشته های مختلف رزمی مشابه است اما هر یک از آنها ترکیب مخصوصی از مهارت ها را در خود جای داده اند. برخی از آنها مثل کاراته بر حرکات پویا، دقیق و مستقیم تأکید دارند و برخی همچون آیکیدو تکنیک های نرمتر، آهسته تر و پیوسته تر را به کار می گیرند. هر یک از رشته های رزمی به میزان خاصی از توانایی های بدنی شامل قدرت بدنی، انعطاف پذیری (به ویژه در ناحیه لگن)، هماهنگی عضلات و استقامت نیاز دارد.
مهمترین جنبه ی وحدت بخش هنرهای رزمی شرق آسیا که آنها را از رشته های رزمی سایر نقاط دنیا متمایز می کند، تاثیر مکاتب دائو و ذن آئین بودایی بر آنهاست. این ویژگی باعث شده تا وضعیت ذهنی و معنوی هنرجویان اهمیت بالایی داشته باشد. در هنرهای رزمی بر درونی سازی وضعیتی تأکید می شود که در آن کارکردهای محاسبه گری ذهن به تعلیق درآمده تا ذهن و بدن به عنوان یک واحد پیوسته به شرایط محیطی و تغییرات آن واکنش نشان دهند. در مکاتب دائو و ذن نیز بر به دست آوردن چنین وضعیتی تأکید می شود و راه رسیدن به آن نیز از طریق تجربه و تمرین است. به همین دلیل بسیاری از پیروان این مکاتب به تمرین هنرهای رزمی به عنوان یک فعالیت فلسفی و روحانی می پردازند.
در قرن بیستم شاهد محبوبیت روزافزون هنرهای رزمی شرقی در جهان غرب بوده ایم. جودو در سال ۱۹۶۴ و تکواندو از سال ۲۰۰۰ در برنامه رسمی بازی های المپیک قرار گرفته اند و در ابتدای سده ۲۱ نیز یک رشته تلفیقی به نام هنرهای رزمی ترکیبی با وام گرفتن فنون رشته های مختلف رزمی، اهمیت خاصی پیدا کرده است.

1 2