فیلترهای جستجو

آیکیدو

آیکیدو یک هنر رزمی ژاپنی است. بنیان گذار این هنر رزمی، موریهه اوشیبا نام دارد که در 14 دسامبر سال 1883 به دنیا آمد، و اغلب به او لقب استاد بزرگ را دادند. که به معنی "طریقه هماهنگی روح و روان" است و هدف اوشیبا از خلق چنین هنری این بود که بتواند بدون آسیب زدن به حریف از خود دفاع کند. به صورت فیزیکی آیکیدو هنری است که با تغییر مسیرها و جنبش های گوناگون نیروی حریف را بازگردانده و در انتها به قفل مفصل های حریف می انجامد. این ورزش از دایتو ریو آیکی جوجیتسو مشتق شده که گفته میشود موریهه اوشیبا در اواخر سال ۱۹۲۰ میلادی به خاطر عقاید دین اوموته - کیو این واگرایی را انجام داده است. برخی دیگر از تکنیک ها و گرفتن ها نیز از کنجیتسوناشی شده است. تمرکز ورزش آیکیدو در مشت و لگد زدن به حریف نیست، بلکه با استفاده از انرژی حریف برای بدست آوردن کنترل حریف(ها) یا دور کردن آنها از خود است. آیکیدو یک هنر ایستا نیست، بلکه تأکید فراوانی بر حرکات و جنبش های داینامیک دارد. هنرجویان ارشد اوشیبا رویکردهای مختلفی به آیکیدو داشتند ولی امروزه آیکیدو در سراسر جهان در سبک های مختلفی تدریس می شود.
از نقطه نظر صرفا زبانی، آیکیدو به معنی "شیوه ترکیب نیرو" است و بر اساس قانون "آیکی" که در مورد هنرهای رزمی صحبت می کند این واژه را به معنی "راه هایی برای کنترل مهاجم با حداقل تلاش و نیرو" تعبیر می کند. این بدین معنیست که باید از ریتم و زمان حمله حریف آگاهی پیدا کنیم و آن را درک کنیم که این شبیه اصولی است که جیگارو کانو (کانو جیگورو) بنیانگذار جودو معرفی کرده است. حرکات پایه در آیکیدو حرکات طبیعی هستند و بیشتر حملات در این سبک به صورت ذاتی و با الهام از ذات طبیعت انجام می شوند. یک آیکیدو کار، بدون تلاش برای حمله یا تهاجم تنها می کوشد تا خود را با شرایط هماهنگ کرده و در برابر حملات احتمالی حریفان، بدون استفاده از مشت و لگد از خود دفاع نماید. یک آیکیدو کار واقعی بهتر می داند که قدرت خود را بدون ضربه زدن به دیگران یا بدون تحقیر آنان، حفظ نماید.

سبکهای آیکیدوآی کی کای (سبک اصلی):

1. آیکیدو یوشینکان
2. شین شین تویستو
3. تومیکی ریو

1 2