فیلترهای جستجو

بوکس

بوکس یا مشت زنی یکی از رشته های ورزش رزمی است که در آن دو نفر با ضربات مشت با یکدیگر مبارزه می کنند. مسابقه ورزش بوکس بطور رسمی در ششصد و هفتاد و هفت سال قبل از مسیح در بیست و سومین بازی المپیک در هاین که اولین نبرد این ورزش است شروع شده و «ابراستوس» اهل سمیرنا در این مسابقه فاتح و قهرمان شناخته شد. اینکه قدیمی ترین نبرد بوکس به چه نوع صورت گرفت و چگونه با یکدیگر می جنگیدند معلوم نیست. چنانکه در تواریخ روم ذکر شده است که طرفین مشت های خود را به چرم های خامی محکم بسته و سعی می کردند که با ضربات محکمی از این مشت های سخت و سنگین حریف را از پای در آورند. البته این مسابقات بدون رعایت وزن بدن انجام میشد. ملائکوماس که پدرش نیز چهل و پنج سال بعد از مسیح فاتح بوکس و قهرمان المپیک گردیده بود، عموم رقیب های خود را تنها با فن (نه با زور و قدرت) مغلوب می ساخت. مسابقه هایی که بدین صورت وقوع می یافت بدون انقطاع بود و دائماً در میدان های مسابقه یک ورزشکار با قهرمانان آماده به نبرد بوده و هرکس که از بین تماشاچیان داوطلب مسابقه بود دست خود را بلند می کرد. ملائکوماس قهرمان رومی که در اکثر نبردهای ورزشی بدین نوع فاتح می گردید، بالاخره در یک مسابقه که حریف او کشته شد اشتهاری بسزا یافت. در این مسابقه ها قهرمانان دوره امپراتوری روم دستهای خود را با آلتی شبیه به دستکش که روی آن میخ های محکم فولادی کوفته شده بود، مجهز می کردند و نیز یک نوع دستکش مخصوص دیگر که از چرم های سخت و محکم در دست می گرفتند و مسابقه را شروع می کردند. با استفاده این دستکش ها در هر مسابقه یکی از دو طرف حتماً سخت مجروح یا مقتول میشد که سبب آن شد که مسابقه های بوکس بدین شکل ترک شود. در واقع بازی بوکس با از بین رفتن مسابقه های المپیک توأم گردیده و در سال ۴۰۰ بعد از میلاد قهرمانان ورزش های مختلف بوکس را به کلی فراموش کردند. در همان عصر یا چند قرن بعد ورزش کشتی گیری که مخاطرات ان کمتر از اینگونه بوکس ها نبود متداول شد و از ورزش های عمومی گردید.
مقارن با آغاز قرن هیجدهم مجدداً بازی بوکس و کشتی گیری که هر دو از بین رفته بودند شروع شد بطوریکه حکایت می شود یک نفر کشیش ایتالیایی که نامش «سن برنادن» بود به جوانان عصر خود فن بوکس را می آموخت و منظورش از این عمل این بود که دوئل (مبارزه با شمشیر) را که پیوسته به مرگ یکی از دو حریف پایان می یافت، منسوخ نماید و به جای آن نبرد با مشت که خطر آن کمتر است، متداول کند. سن برنادن رواج این فن را یک نوع احسان و نیکوکاری می دانست از این رو او را پدر بوکس نامیده اند. در لندن هم یکی از استادان شمشیر بازی به نام جمس فیک مدرسه ورزش بزرگی دائر کرد که گذشته از تعلیم شمشیربازی و نیزه پرانی و غیره فنون بوکس را نیز به شاگردان خود می آموخت. جمس فیک برای مشتزنی قواعد و قوانین مخصوصی وضع نکرد بلکه مثل امروز محوطه ای که اطراف آن با طناب محصور است، ایجاد کرد و به شاگردان خود چنین اجازه داد که در حین بوکس حق دارند یکدیگر را گرفته و به شکل کشتی به زمین زنند در این کشتی گیری، هر کس که بر زمین نمیخورد، فاتح محسوب می شد. برای این چنین مسابقه ها چنانکه ذکر شد قواعد خاصی وضع نشده بود از این لحاظ بسیار خطرناک می شد و داوطلبان بوکس پس از محاربه، مشت و گلاویز شدن با یکدیگر گاهی هر دو به زمین می خوردند و در نتیجه تعیین و معرفی فاتح بسیار مشکل می شد. پس از ایجاد بوکس به این صورت یکی از استادان ورزشکار انگلیسی موسوم به چک بروکتون در سال 1749 در مسابقه ای که داور قوانین و دستورات مخصوص وضع کرد وسعت میزان مسابقه و عده اشخاصی که حق ورود به محوطه میدان بازی را داشتند، معلوم کرد. ولی هنوز این بازی به طور رسمی معمول نشده بود و در هر جا که مشت زن ها مسابقه می دادند پلیس آنها را متفرق می ساخت. در قرن هیجدهم با اینکه انواع ورزش ها در انگلستان به حد اعلاء ترقی خود رسید و قهرمانان بسیاری دیده می شد به این دلیل هیچ اهمیتی به این ورزش نمی دادند که آن را ورزشی خطرناک می دانستند زیرا تصور می شد که یکی از داوطلبان حتماً بایستی کشته یا سخت مجروح گردد.
"جون جاکسون" که از استادان بوکس قرن هیجدهم بود تدریجاً بوکس را رسمی کرد و چون خود استاد بی نظیری بود در هر مسابقه مبالغ هنگفتی عاید او گردید زیرا از همان موقع جوائز سنگینی برای قهرمانان این فن معین شده بود. این شخص اولین مشت زن و قهرمان عصر خود بود و توانسته بود این ورزش را در دنیا رواج دهد. در سال 1835 جمس پورله ورزشکار انگلیسی این ورزش را به آمریکا برد. ولی پیشرفت آن به قدری سریع بود و به اندازه ای آمریکایی ها به این ورزش راغب بودند که در سال 1860 یعنی 25 سال پس از ورود این ورزش در آمریکا جون سن هیس آمریکایی توانست در سرزمین انگلستان که این بازی وضع شده و قرن ها قهرمانان دنیا از آن مملکت بوده اند فاتح گردد و در تمام دنیا بی رقیب باشد. با آن که جک بروگتون مدتها بود که دست کش مخصوص بوکس را اختراع کرده بود ولی بیش از یکی دو مورد آن را به کار نبرده بودند و در اکثر مسابقه ها با مشت گره شده و بدون دست کش با یکدیگر می جنگیدند از همین جهت مدت مسابقه و دوره آن خیلی طول می کشید طویل ترین دورهای بوکس که در سال 1824 در 23 ژوئیه بین قهرمانان آمریکائی میکه مادن و بیل هایس انگلیسی در انبرگ انگلستان انجام شد. این مبارزه جمعاً شش ساعت و سه دقیقه بطول انجامید.
ورزش بوکس با وضعیت کنونی از سال 1890 یعنی پس از آنکه مارکیز کوئینزبری قواعد جدیدتری وضع کرد و استعمال دست کش بوکس را رسمی کرد شروع شد. او مدت هر دوره بوکس را سه دقیقه و فواصل بین دورها را یک دقیقه معین کرد و چون این دستور می توانست نتیجه نیکویی برای ورزیدن و رفع خستگی بشود از طرف عموم ورزشکاران دنیا قبول شد و طریقه ای که کینز معین کرده بود متداول و مرسوم گردید. برای اولین دفعه مسابقه با وضع جدید در سال 1892 در هفتم سپتامبر در ارولئون بین جون سولیوان آخرین قهرمان مشت زن بدون دست کش که قهرمان تمام آمریکا بود و جوانی بیست و شش ساله موسوم به جمس می کوربت که او نیز آمریکایی و ار رقیب خود دو سال کوچکتر بود انجام و پس از 21 دوره (راند) مبارزه قهرمان قدیم دنیا که بدون دستکش عنوان و مقام عجیبی پیدا کرده بود مغلوب قهرمانی شد که با دستکش بوکس را آموخته بود. پس از گذشت چندین دهه از ورود بوکس به آمربکا این ورزش جزو رده محبوب ترین ورزش های آمریکا قرار گرفت و از این سو پای مافیا به این ورزش باز گردید تا جایی که در سال 2011 این ورزش با انتقال مالی سالیانه 682 میلیارد دلار در رده 2 پر مبادله ترین ورزش های جهان پس از اسب دوانی قرار گرفت.
تاریخچه بوکس در ایران معروف است که هوارد باسکرویل از آمریکا که بعنوان مدرس کالج آمریکایی در تبریز(مدرسه مموریال) منصوب شده بود، نخستین کسی است که ورزش بوکس را به ایران آورد. او بعدها با مشروطه خواهان ایران همراه شد و در جریان جنگی کشته شد. شایان ذکر است که در دوره که نفت در ایران کشف شد و مهندسین و کارگران اروپایی وارد ایران شدند و با مسابقه برگزار کردن بوکس باعث آشنای بیشتر مردم با این ورزش شدند. سال هایی که صنعت سینمای ایران ترقی کرد جوانان روی پرده سینما این ورزش را دیده و با خود تمرین می کردند چند نفری هم که در آن سال ها برای تحصیل به خارج رفته بودند با این ورزش آشنا شدند. در سال 1314 یک مهندس اهل چکسلواکی موسوم به فایت که مامور ایران در کمپانی اشکودا در تهران شده بود وارد ایران شد. فایت یکی از قهرمانان معروف سنگین وزن اروپا بود و یک بار هم ماکس شملینگ آلمانی را مغلوب کرده بود. چند نفر از علاقه مندان در آن دوران نزد او مشغول به تمرین شدند که آقایان ناطقی (محصل مدرسه نظام) و استوار زنگنه پور از جمله این افراد بودند. در همین سال ها در بعضی از شهرهای ایران جوانان به این ورزش آشنا شدند برای مثال در مشهد منوچهر مهران و حسین بنایی و چند نفر دیگر نزد یک نفر آلمانی مهندس برق به تمرین این فن مشغول بودند. از سال 1318 که به دستور رضا شاه مسابقات قهرمانی کشور رشته های مختلف ورزشی شروع شد تا سال 1324 این ورزش جزء برنامه نبود. علت اصلی نبودن وسائل و مربی و نبودن مقررات لازم بود. بالاخره در سال 1323 این ورزش مورد توجه اداره تربیت بدنی واقع شد و برای اولین دفعه بطور رسمی جزء برنامه مدارس و دانشکده ها شد. این مسابقه با وسائل و قضاوت آمریکایی ها و «محمد پور» و «عبدالله نادری» انجام شد. در سال ۱۳۲۴ برای اولین بار با کمک اولیای ارتش آمریکایی مقیم ایران و با واگذاری مقدار کافی وسائل و قضاوت و لوازم مورد احتیاج، مسابقه دسته جات آزاد انجام شد. در المپیک 1948 لندن که ایران برای اولین بار در المپیک شرکت داشت. بوکسورها نیز به مسابقات اعزام شدند که به موفقیتی دست نیافتند.
- وزن دستکش: وزن دستکش تا متوسط وزن 8 اونس برابر با 227 گرم؛ متوسط 10 اونس برابر با 284 گرم و برای سنگین وزن 12 اونس برابر 340 گرم کمتر نباشد. معمولاً برای مسابقات دستکش هایی با وزن 8 الی 10 اونس استفاده می شود و برای تمرین و کیسه زدن از دستکش 10 الی 14 انس استفاده می شود. دستکش هایی با وزن غیر معمول عبارتند از: 6-14-16-18.
- محل بوکس: محل مسابقه بوکس، سکوی مشتزنی یا رینگ نام دارد که محوطه ای چهارگوش، معمولاً حدود یک متر بالاتر از سطح زمین است که اطراف آن با سه یا چهار ردیف طناب موازی محصور است. این سکوها معمولاً از چهار طرف توسط چهار ردیف طناب با فاصله ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ سانتیمتر از زمین پوشیده شده اند. قطر طناب ها یک اینچ و روی آن توسط پارچه ی نرمی یا لاستیک پوشانده می شود. اندازه استاندارد رینگ بوکس آن از داخل طناب ها 6.10x6.10 متر مساوی با 20x20 فوت و از خارج 8x8 متر مساوی با 26x26 فوت است. کف محوطه بوکس بایستی با تشک پوشانیده و روی تشک را نیز با برزنت محکم شده و توسط طناب به کف محوطه بسته شود.
- اوزان مسابقه: مسابقات بوکس آماتور در یازده گروه وزنی و مسابقات بوکس حرفه ای در پانزده وزن برگزار می شود:
سوپر وزن = بیشتر از 91 کیلوگرم // سنگین وزن = بین 81 تا 91 کیلوگرم // نیمه سنگین = بین 75 تا 81 کیلوگرم // میان وزن (متوسط) = بین 67 تا 75 کیلوگرم // سبک وزن ویژه = بین 63.5 تا 67 کیلوگرم // میان سبک وزن = بین 60 تا 63.5 کیلوگرم // سبک وزن = بین 57 تا 60 کیلوگرم // پر وزن = بین 54 تا 57 کیلوگرم // خروس وزن = بین 51 تا 54 کیلوگرم // مگس وزن= بین 48 تا 51 کیلوگرم // مگس وزن سبک = 48 کیلوگرم.

1 2