فیلترهای جستجو

سامبو

سامبو مخفف عبارت روسی Samaoborona bez orushia است که معادل عبارت دفاع شخصی بدون اسلحه می باشد. این هنر رزمی، یک سیستم مبارزه استفاده از دست است که در برابر دشمنان مسلح و غیرمسلح کاربرد دارد. بخش دفاع شخصی این سبک بر اساس حرکات بدن و ضرباتی است که توسط مشت یا لگد مبارز به دشمن نواخته می شود.
در سبک سامبو، دو شیوه منحصر به فرد با نام های سامبو اسپرت یا سامبو کشتی و سامبوی جنگی وجود دارد. سامبو ترکیبی از تکنیک های کشتی سنتی روسیه، کشتی تارتار یا کورجاگا Kurjoga ،Tuvin kuresh ،Yakuthopsagaj، جوجیتسو، جودو، آیکیدو و کاراته می باشد و سامبوکاران با ژاکت های سنگینی با نام کورتکاس (Kurtkas) با یکدیگر مبارزه می کنند و زمانی یک رقابت با پیروزی فردی به پایان می رسد که کشتی گیر بتواند پشت حریف خود را به زمین رسانده و یا با زور و یا پای حریف خود را به طرزی در اختیار بگیرد که رقیب از شدت درد اعلام تسلیم نماید. سامبو در دهه 1930 و بعد از جنگ بین ژاپن و روسیه و توسط افسران ارتش کشور روسیه اختراع گردید. این رشته رزمی هم اکنون در سراسر جهان شناخته شده است و طرفداران بسیاری دارد.

1 2