فیلترهای جستجو

کاپوئیرا

کاپوئرا نوعی ورزش رزمی برزیلی است که در مبارزات این رشته حرکات موزون، حرکات تند و اکروباتیک، ضربات پا، ضربات دست، نشست و برخاست های سریع و برخی از حرکات ژیمناستیک را شاهد خواهیم بود. تقریباً نود درصد ضربات با استفاده از پاها زده می شود و دست بیشتر به صورت تکیه گاه بدن است. در حین اجرای حرکت در اغلب مبارزات برخوردی بین دو مبارز صورت نمی گیرد گاهی اوقات حرکات تحریک آمیز نیز در آن وجود دارد. در این مبارزات صرفاً مهارت افراد در چگونگی اجرای تکنیک مهم است و هدف آسیب رساندن به حریف نمی باشد. کاپوئرا بیشتر روی مهارت تأکید می کند تا زخمی کردن حریف و مبارزان این رشته اغلب ترجیح می دهند که حرکات را فقط به نمایش بگذارند و برتری خودشان را نشان دهند چرا که اگر یک حریف نتواند از یک حمله آهسته بگریزد، نیازی به استفاده از حمله سریع نیست. لازم به ذکر است که در حین اجرای مبارزات کاپوئرا نوعی موسیقی محلی برزیلی نیز نواخته می شود که هر موزیک بیانگر نوع خاصی از حرکات و مبارزات است که در اصل نوازندگان با ضرب آهنگ و شعرهای خاص خود، مبارز را در روش مبارزه هدایت می کنند.

1 2