فیلترهای جستجو

کشتی آزاد

کشتی آزاد:

یکی از سخت ترین روش های کشتی گرفتن است که به همراه کشتی فرنگی در بازی های المپیک برگزار می شود. منشاء اصلی کشتی آزاد در کشتی کچ است که در سده 19 میلادی در انگلیس و آمریکا توسعه یافت. قوانین کشتی آزاد تقریباً مشابه کشتی کچ است با کمی محدودیت در انجام بعضی حرکات خطرناک. مسابقات کشتی آزاد از سال 1904 وارد المپیک شد. مسابقات در 2 بخش زنان و مردان هر دو دارای 8 وزن متفاوت است.

1 2