فیلترهای جستجو

کشتی کچ

کشتی حرفهای یا کشتی کج (Professional Wrestling) یک ورزش حرفه ای غیر رقابتی یا نوعی نمایش ورزشی است که نتیجه مسابقات آن توسط هیئت برگزاری از پیش تعیین می شود. در این رشته عناصری از کشتی کچ، مبارزه ساختگی و تئاتر به چشم می خورد. در کشتی حرفه ای فنون گلاویزی و ضربات مختلفی اجرا می شود که از انواع کشتی و روش های جنگی در سراسر دنیا برداشت شده اند. برخلاف ورزش کشتی (و تمامی ورزش ها) که یک کمیته فنی برای تعیین مقررات ورزشی وجود دارد، در کشتی حرفه ای هیچ کمیته ای برای تعیین مقررات وجود ندارد و مالکان لیگ های کشتی حرفه ای هم برنامه های خود را با عنوان «سرگرمی» اجرا می کنند و نه یک مسابقه ورزشی. کشتی گیران حرفه ای برخلاف کشتی گیران آماتور برای انجام مسابقه حقوق می گیرند و معمولاً مهارت بالاتری هم دارند حتی برخی از آنها داروهای نیروزای استروئیدی مصرف کرده و کمپانی دبلیو دبلیو ای آزمایش های کنترل دوپینگ از ورزشکاران خود انجام می دهد. اما مهارت شرکت کنندگان آن ها نتیجه مسابقه را تعیین نمی کند بلکه برنامه کل مسابقات همچون یک نمایشنامه نوشته می شوند و هر مسابقه بخشی از داستان این نمایشنامه است و در نتیجه تمام برد و باخت ها مربوط به نمایشنامه می شود. مسابقات این رشته در سال های اخیر در زبان فارسی (به ویژه ایران) به کشتی کچ (کج) معروف شده است، اما نباید آن را با کشتی کچ، که یک رشته ورزشی رقابتی است، اشتباه گرفت. کشتی کچ شباهت زیادی به کشتی آزاد دارد. البته در کشتی حرفه ای نیز فنون کشتی کچ نقش مهمی دارد. کشتی حرفه ای یکی از سرگرمی های مهم در آمریکای شمالی و ژاپن است.
1 2