فیلترهای جستجو

کیک بوکسینگ

کیک بوکسینگ ترکیبی از رشته های رزمی موای تای، کاراته و بوکس است. کیک بوکسینگ ورزشی رزمی میباشد که تنها سی سال از تولد آن می گذرد. در کیک بوکسینگ ضربات دست، پا، زانو، آرنج و گرفتن همدیگر آزاد میباشد. ولی زدن حریفی که بر روی زمین افتاده ممنوع است. به طورکلی هدف از تمرینات کیک بوکسینگ دفاع از خود، به دست آوردن آمادگی جسمانی و هم چنین به عنوان ورزش رزمی میباشد. ریشهٔ اصلی کیک بوکسینگ به ۲۰۰۰ سال پیش در آسیا بر میگردد. کیک بوکسینگ ژاپنی در دههٔ ۱۹۶۰ میلادی ایجاد و رقابت های آن از همان دهه شروع شد. بنیان گذاران آناوسامو ناگوچی و تاتسو یامادا میباشند. کیک بوکسینگ آمریکایی در دهه ۱۹۷۰ میلادی به وجود آمد. بنیان گذاران کیک بوکسینگ در غرب «جو لوئیس»، «بیل والاس»، «جف اسمیت» و «جری بیزلی» در سال ۱۹۷۰ میباشند. کیک بوکسینگ را میتوان ورزش رزمی تلفیقی دانست که در آن از روش های رشته های مختلف رزمی استفاده شده است. اصطلاح کیک بوکسینگ به وسیله اوسامو ناگوچی ژاپنی برای نام گذاری رشته ای رزمی که از موای تای و کاراته الهام گرفته شده بود استفاده شد. او این رشته را در سال ۱۹۵۸ معرفی کرد. کیک بوکسینگ در واقع از دو قسمت (کیک = ضربه پا) و (بوکسینگ = مشت زدن) تشکیل شده که تکنیک های اصلی آن هم در مشت و ضربه پا می باشند. مسابقات در یک زمین مربع شکل ۱۶ تا ۲۰ فوتی که با طناب محصور شده برگزار میگردد. زمان مسابقه معمولاً سه راند سه دقیقه ای میباشد. که ورزشکاران بین هر راند یک دقیقه استراحت میکنند. هر مسابقه توسط یک داور و یک پزشک کنترل میشود و در هر راند سه قاضی به مبارزان امتیاز میدهند.کیک بوکسینگ مانند تمام رشته های رزمی دارای کمربند و دان میباشد. این ورزش داخل رینگ برگزار میشود و گرفتن حریف در مسابقه خطا است و اگر در طول مسابقه بیش از سه خطا داشته باشی بازنده اعلام میشوی. در مسابقه یک داور وسط وجود دارد و سه داور کنار و یک قاضی وجود دارد. در بعضی از مسابقات که سطح آن پایین است زمان مسابقه ۲ راند ۲ دقیقه ای است. به افرادی که در مبارزات کیک بوکسینگ شرکت میکنند فایتر میگویند.ضربات مشت به سر حریف دارای ۱ امتیاز و ضربات پا به سر دارای ۲ امتیاز میباشد. هم چنین ضربات پایی که به صورت چرخشی اجرا شوند و به سر حریف اصابت کنند ۳ امتیاز دارند. اجرای ضربات چرخشی معمولاً توانایی زیادی می خواهد و در واقع یک نوع حرکت ریسکی است، به همین دلیل این گونه ضربه ها کمتر اجرا میشود.کیک بوکسینگ در ایران در سال ۱۳۷۴ توسط؛ حسین پرهیزکاری، دکتر علی حقشناس، نصرالله شهسواری و مهرداد شـرقی پایهگذاری و به جامــعه ورزش های رزمی ایران معرفی گردید.این افراد در آن سال با تأسیس «سازمان کیک بوکسینگ کشور» اولین نماینده ی سازمان جهانی کیک بوکسینگ در ایران، گامهای مهم و اساسی را در گسترش کیک بوکسینگ در کشور و آشنایی نسل جوان آن روز با این ورزش برداشتند، که ثمره آن را سالها بعد و با گرایش رزمی کاران کشورمان به این رشته و افتخار آفرینی آنان در میادین بینالمللی شاهد هستیم.چند سال پس از آن و با آموزش و تربیت هنرجویان و سپس مربیان کیک بوکسینگ به دست این چهار نفر و شناخت کامل رزمی کاران با این رشته ورزشی توسط «سازمان کیک بوکسینگ کشور»، در اوایل دهه هشتاد خورشیدی چند سبک از فول کنتاکت عمدتاً با نگرش آمریکایی (کیک بوکسینگ) در ایران از سوی فدراسیون های ورزش های رزمی کشور و سازمان تربیت بدنی به رسمیت شناخته شدند و فعالیت خود را آغاز نمودند. لازم به ذکر است ورزش کیک بوکسینگ یک رشته رزمی آمریکایی است که در آن استفاده از ضربات پا و مشت تواماً با هم آزاد بوده و در رینگ برگزار می شود .


1 2