فیلترهای جستجو

ورزش های قدرتی

به طور کلی به ورزش هایی که در آن قدرت عظلات و نیروی بدن انسان حرف اول را می زند، ورزش های قدرتی می گویند. از زیر شاخه های ورزش های قدرتی می توان ورزش های زیر را بر شمرد.

- ورزش باستانی (زورخانه ای)

- وزنه برداری

- پرورش اندام و بدن سازی

- پاورلیفتینگ

1 2 3 4 5 6 7 8