فیلترهای جستجو

زورخانه ای

ورزش زورخانه ای ( ورزش باستانی ویا ورزش پهلوانی ) نام مجموعه حرکات ورزشی با اسباب و بی اسباب و آداب و رسوم مربوط به آن هاست که در محدوده تاریخی و فرهنگی ایران از گذشته های دور رواج داشته است.
ورزشهای زورخانه ای نام دیگر ورزشهای باستانی ایرانیان است. جایی که در آن به ورزش باستانی می پردازند زورخانه نام دارد هم چنین در زورخانه علاوه بر ورزش زورخانه ای کشتی پهلوانی نیز گرفته می شود.
پروندهٔ ثبت جهانی آیین های پهلوانی و زورخانه ای به کوشش فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای ایران با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آماده گردید. آیین های پهلوانی و زورخانه ای در تاریخ 25 آبان 1389 برابر با 16 نوامبر 2010 در فهرست میراث معنوی یونسکو از سوی ایران به ثبت جهانی رسید
دانشنامه بروک هاوس آلمانی، با استناد به تحقیقات دانشگاه ورزش آلمان واقع در شهر کلن، ورزش زورخانه ای را در کتاب اصلی و جلد ویژه ورزش، قدیمیترین ورزش بدنسازی جهان معرفی می کند.ورزش و انجام حرکات پهلوانی جزو فعالیتهای اصلی روزمره ایرانیان در دوران باستان بوده است. جامعهٔ آن زمان ارزش خاصی برای ورزشکارانی قایل می شد که برای قدرت بدنی و شجاعت روحی که در اختیار داشتند، شکرگزار بوده اند. بر پایهٔ تاریخ، زورخانه در حدود هفتصد سال پیش (قرن 7 خورشیدی) به وسیلهٔ محمود معروف به پوریای ولی که ظاهراً از مردم خوارزم بوده ، بازسازمان دهی شده است. با این حال بر پایه ی رفتار و منش تاریخی و اسطوره های ایران زورخانه می تواند دست کم در ایران تاریخی بسیار کهن تری داشته باشد؛ چرا که مردم ایران که از ابتدای تاریخ خود به پهلوانی و کشتی گیری و آمادگی جسمانی نیاز مبرم داشته اند تا به دستور زرتشت پیغمبر باستانی اش خود را برای یاری اهورا مزدا در چالش با اهریمن نیرومند سازند. به همین روست که همواره ضعف و زبونی را نکوهش شمرده اند.

آداب ورزش زورخانه ای

ورزش زورخانه ای آداب و سنتی خاص دارد. آداب و سننی که با پیروی از پهلوانان و دلاوران افسانه ای دوره باستانی و تاسی از پیشوای اول شیعیان حضرت علی علیه السلام، خلق و خوی مردانگی و مروت و جوانمردی را در ورزشکاران بر می انگیزد و نیرو می بخشد. این ویژگی های نیکو در قالب شعرها و داستان هایی به صورت آهنگین و به همراهی «ضرب زورخانه» که مهم ترین ساز این نوع موسیقی است، برای برانگیختن ورزشکاران در هنگام ورزش از سوی «مرشد» خوانده می شود. ورزشکاران هماهنگ با موسیقی و نوای مرشد، جست و خیر می کنند و حرکات زیبای گروهی یا فردی به نمایش می گذارند.
ورزش باستانی در بین ورزشکاران به رعایت احترام و ادب معروف است و با اصول زیادی همراه است. به طور مثال تمامی حرکات با اجازه از سادات و پیشکسوتان زورخانه که به رخصت گرفتن معروف هست، انجام می شود. شعار ورزش باستانی پرورش روح و جسم است به طوری که شیعیان معتقدند که زورخانه مسجد دوم شیعیان است، ولی در نسل جدید ورزشکاران این آداب و رسوم کم کم از بین رفته است و مذهب کمتر در این ورزش دیده می شود.
یکی دیگر از اصلی ترین آداب زورخانه این است که ورزشکاران باید مواردی را از قبیل: فروتنی و از خود گذشتگی - مروت - مردانگی - سفره داری - پاکیزگی - کمک به فقرا و تنگ دستان و دیگر صفات پهلوانی را رعایت کند.

1 2