فیلترهای جستجو

پاور لیفتینگ

پاورلیفتینگ از ورزش های زیرمجموعه بدنسازی است که قدرت بالایی را می طلبد. پاورلیفتینگ یا وزنه برداری قدرتی یک ورزش قدرتی است که شباهت هایی با ورزش وزنه برداری دارد. هر دو شامل بلند کردن وزنه در سه تلاش هستند. پاورلیفتینگ از ورزشی به نام odd lifts اقتباس شده است که آن هم شامل سه نوبت برای ثبت بهترین وزنه بوده ولی شامل رویدادهای بیشتری بوده که سرانجام به پاور لیفتینگ امروزی تبدیل شده که شامل سه حرکت اسکات، ددلیفت و پرس سینه است.
پاورلیفتینگ می تواند با تجهیزات یا بدون تجهیزات اجرا شود. پاورلیفتینگ سبک بدون تجهیزات به عنوان پاورلیفتینگ راو شناخته می شود. مسابقات پاورلیفتینگ در سرتاسر جهان برگزار می شود ولی مهم ترین مسابقات در کشورهای ایالات متحده، روسیه، اوکراین و کانادا برگزار می شود. پرس سینه از حرکات پاورلیفتینگ از سال 1984 در مسابقات پارالمپیک گنجانده شده است.
مسابقات پاورلیفتینگ در رویداد چند ورزشی بازی های جهانی که مخصوص ورزش های غیر المپیکی است برگزار می شود. مسابقه به این صورت برگزار می شود که هر شرکت کننده می تواند در هر یک از حرکت ها (ددلیفت - پرس سینه - اسکات) سه حرکت بستگی به قوانین سازمان پاورلیفتینگی که ان مسابقه تحت آن برگزار می شود، انجام می دهد و بهترین وزنه ی جا به جا شده در هر یک از لیفت ها به عنوان وزنه ای که در مجموع حساب می شود برای ورزشکار منظور می گردد. اگر دو ورزشکار به مجموع یکسانی برسند ورزشکاری مقام بالاتر دارد که وزن سبک تری داشته باشد.

1 2 3