فیلترهای جستجو

وینگ سوتینگ

شاید پریدن از آسمان آرزوی خیلی ها باشد اما قطعاً کار هر کسی نیست؛ هر کسی دل و جرأت پرواز در آسمان را ندارد، مخصوصا اگر شخص پرنده با لباس بال دار به دل آسمان بزند و پرواز را با یکی از خطرناک ترین ورزش های هوایی تجربه کند؛ آن هم در رشته ای به اسم وینگ سوتینگ که ورزشکارانش با پوشیدن لباس هایی خفاشی شکل در آسمان و بین کوه ها و دره ها پرواز می کنند.
آدم هایی که با وینگ سوتینگ بر فراز آسمان پرواز می کنند، شهامت ستودنی دارند. تصور اینکه بدون هیچ وسیله امنی و فقط با یک لباس که شبیه بال پرنده ها باز می شود خودت را در آسمان رها کنی هم ترسناک است چه برسد به انجام خود این کار! اما در عین حال، هیجان وصف ناپذیری دارد که انسان را ترغیب می کند.
وینگ سوتینگ در لغت به معنای «لباس بالدار» یا «لباس پرواز» است و به شخص ورزشکار این رشته "فلایر" می گویند که به مفهوم «پرواز کننده» است.

1 2