فیلترهای جستجو

ورزش های موتوری

ورزش های موتوری به گونه ای از ورزش ها اتلاق می شود که تماماً با استفاده از وسائل نقلیه خودرو از جمله اتومبیل، موتورسیکلت، هواپیما و ... انجام می شود. اینگونه ورزش ها گاه در غالب مسابقات و گاه برای سرگرمی شخصی انجام می پذیرند.

1 2