فیلترهای جستجو

جت اسکی

از یک دهه قبل که به جزیره کیش سفر می کردید در کنار ساحل زیبای جزیره کیش به جت اسکی بر می خوردید که کلوپ های تفریحی این وسیله را اجاره می دادند و علاقه مندان بسیاری دارد. این ورزش تفریحی یکی از هیجان انگیزترین و مفرح ترین شناورهای آبی می باشد که به نام جت اسکی معروف است. ورود این شناور از چند سال قبل به ایران آغاز شده است. در بهمن ماه سال 1386 بنا به دستور رئیس فدراسیون قایقرانی، کمیته جت اسکی زیر نظر کمیته اسکی روی آب شکل گرفت و چون این ورزش فراگیر نبود و فقط جزیره کیش و سواحل شمالی ایران منطقه بابلسر تا رامسر را شامل می شد. محدوده مسابقات در این دو منطقه بوده و اولین دوره مسابقات در تهران در دریاچه آزادی برگزار گردید. با توجه به اینکه رشته های ورزشی که فاقد فدراسیون بودند به عنوان کمیته زیر نظر فدراسیون که همسو با آنها بودند، قرار گرفته بود و توجهی خاص به آنها نمی شد و بعضی از فدراسیون ها چندین کمیته ورزشی را پوشش می دادند. بنابراین سال 1389 پایه فدراسیون انجمن های ورزشی گذاشته شد و کمیته ورزشی که زیر پوشش فدراسیون ها بودند به این فدراسیون منتقل شد و تحت یک انجمن ورزشی مستقل شروع به فعالیت نمودند. کمیته جت اسکی را در بر گرفت و در اواخر خرداد ماه سال 90 جت اسکی جدا و مستقل تحت انجمن جت اسکی شروع به فعالیت کرد.

1 2