فیلترهای جستجو

کایت سواری

کایت سواری نام یک ورزش هوایی است که خلبان در آن به حالت آویزان زیر بال های هواگردی بدون موتور به نام کایت قرار می گیرد و در هنگام فرود روی پاهای خود فرود می آید. بدنه هواگرد و بال بیشتر کایت های مدرن از آلیاژ آلومینیوم و کامپوزیت ساخته می شود. خلبان در این هواگرد در جای محکمی به صورت آویزان از بدنه هواگرد قرار گرفته و هواگرد را کنترل می کند. بال های این هواگرد متحرک هستند و خلبان از این راه کایت را کنترل می کند. اما در برخی کایت های مدرن از سیستم کنترل پرواز هواگرد استفاده می گردد.
باد مؤثرترین عنصر در پرواز کایت می باشد. کایت، بال یا دستگاهی پرنده بدون موتور از نوع فوق سبک بوده و از نظر شکل ظاهری، مثلثی شکل مشابه هواپیمای کاغذی می باشد. البته در فرهنگ هوانوردی خارج از ایران این دستگاه را هنگ گلایدر یا بال دلتا می نامند و فقط در ایران این دستگاه به اشتباه به کایت معروف است در حالی که در کشورهای دیگر بادبادک های کاغذی مورد علاقه کودکان را که هنگام پرواز، به وسیله طناب نازک کنترل می شوند را کایت می نامند. با این توصیف نام اصلی این دستگاه هنگ گلایدر است.
1 2 3