فیلترهای جستجو

هاکی سالنی

هاکی سالنی یا داخل سالن یک ورزش تیمی چوب و توپ و نوع سالنی هاکی روی چمن می باشد و نسبت به دیگر گونه ورزش های چوب و توپ داخل سالن٬ چون فلوربال شباهت بیشتری به هاکی روی چمن دارد.
در گذشته بازیکن های هاکی روی چمن در بین فصل های مسابقات و در شرایط بد آب و هوایی به تمرین در سالن های سرپوشیده می پرداختند که به تدریج پس از مدتی هاکی سالنی خود به یک ورزش مجزا تبدیل گشت. مسابقات قهرمانی این رشته در سطح جهان برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی توسط فدراسیون بین المللی هاکی برگزار گردید.

1 2