فیلترهای جستجو

ورزش های همگانی

ورزش همگاني در بين كشورها از سال 1900 ميلادي تاكنون با انگيزه هاي متفاوتي از جمله: تأمين سلامت جسمي و رواني، غني سازي اوقات فراغت، گسترش روابط اجتماعي، دور شدن از زندگي ماشيني، بازگشت به طبيعت، افزايش كارايي، زمينه سازي براي رشد ورزش قهرماني و توصيه ی پزشكان مورد توجه قرار گرفته است.
در كشور ما ورزش همگاني از سال 1358 تحت عنوان ورزش محلات آغاز و در سال 1362 به صورت تشكي قانوني تحت عنوان جهاد تربيت بدني رسميت يافت.

1 2 3