فیلترهای جستجو

آر پی ام

ورزش آر پی ام: ورزش دوچرخه سواری در فضای بسته می باشد و دوچرخه های ایستا و مخصوص به خود را دارد. این ورزش توسط مرکز ورزش های همگانی لس میلس توسعه یافته است. این ورزش از ادغام چند ورزش مختلف از جمله دوچرخه سواری تشکیل شده است. این ورزش توسط لس میلس هر 3 ماه یکبار برای مربیان انتشار می یابد و مربیان هر مرکز آموزشی که مورد تأیید باشند. دوره مربیگری RPM را در مراکز آموزشی لس میلس در سراسر جهان دوره می بینند و ورزش های جدید از جمله RPM را به مراکز خود انتقال می دهند.


موجود
-70%
مچ بند نایک - Nike Swoosh Wristbands مچ بند نایک - Nike Swoosh Wristbands
مچ بند نایک - Nike Swoosh Wristbands
تومان12,000
تومان40,000
موجود
-70%
مچ بند نایک - Nike Swoosh Wristbands مچ بند نایک - Nike Swoosh Wristbands
مچ بند نایک - Nike Swoosh Wristbands
تومان12,000
تومان40,000
موجود
موجود
موجود
موجود
موجود
-70%
کیف پول نایک - Nike Running Shoe Wallet
کیف پول نایک - Nike Running Shoe Wallet
تومان19,500
تومان65,000
موجود
-40%
مچ بند پای نایک سایز کوچک - Nike Ankle Sleeve S مچ بند پای نایک سایز کوچک - Nike Ankle Sleeve S مچ بند پای نایک سایز کوچک - Nike Ankle Sleeve S مچ بند پای نایک سایز کوچک - Nike Ankle Sleeve S
موجود
-40%
زانو بند ورزشی نایک سایز کوچک - Nike Closed Patella Knee Sleeve S زانو بند ورزشی نایک سایز کوچک - Nike Closed Patella Knee Sleeve S زانو بند ورزشی نایک سایز کوچک - Nike Closed Patella Knee Sleeve S زانو بند ورزشی نایک سایز کوچک - Nike Closed Patella Knee Sleeve S
موجود
-40%
آرنج بند ورزشی نایک سایز کوچک - Nike Elbow Sleeve S آرنج بند ورزشی نایک سایز کوچک - Nike Elbow Sleeve S آرنج بند ورزشی نایک سایز کوچک - Nike Elbow Sleeve S
موجود
-40%
ران بند ورزشی نایک سایز کوچک - Nike Thigh Sleeve S ران بند ورزشی نایک سایز کوچک - Nike Thigh Sleeve S ران بند ورزشی نایک سایز کوچک - Nike Thigh Sleeve S
موجود
موجود
موجود
1 2 3